Spring til indhold

Indkøbskurv

Din indkøbskurv er tom

Betingelser til konkurrencer på LAURIEs platforme

KONKURRENCEBETINGELSER

Ved deltagelse i en af LAURIEs konkurrencer, accepterer du disse konkurrencebetingelser.

Konkurrencebetingelserne gælder i det omfang, der ikke er angivet noget særligt i den konkrete konkurrence. Betingelserne gælder sammen med den konkrete konkurrence. De gælder ved alle konkurrencer på LAURIEs
platforme: Facebook, Instagram, TikTok, website, nyhedsbreve mv.  

1) Konkurrencen:

Konkurrencen er arrangeret af LAURIE (COZE AARHUS A/S, Langs Skoven 19,
8541 Skødstrup, Danmark. CVR: 14332340). Deltagelse er ikke købsbetinget og er gratis, medmindre andet er tilkendegivet.

Præmien kan ikke ombyttes til kontanter, gavekort eller andre ydelser. Det er ligeledes ikke muligt at ombytte til andre størrelser eller varianter.

Konkurrencen kører i den angivne periode, og vinderen trækkes på det angivne tidspunkt.

Der udloddes i konkurrencen det angivne antal præmier til den anførte værdi. Da der er tale om en præmie, gælder der ingen reklamationsret efter købeloven.

2) Formål:

Konkurrencen har til formål at være underholdende, lade flere prøve LAURIEs produkter samt at markedsføre LAURIE og evt. samarbejdspartnere. Deltagere kan ikke efterfølgende rette krav mod LAURIE.

3) Hvem kan deltage

I de fleste tilfælde kan alle deltage i konkurrencen, medmindre andet er beskrevet.

Ansatte i COZE AARHUS samt medlemmer af deres husstand må ikke deltage. I tilfælde af, at en deltager ikke overholder alle betingelser for deltagelse, vil vedkommende automatisk miste retten til en præmie.

4) Hvordan deltager du

For at deltage i konkurrencen skal du gøre som angivet i konkurrencen. 

Alle tilmeldinger, som er modtaget efter tilmeldingsfristen er ugyldige og udelukkes fra konkurrencen.

5) Udvælgelse og kontakt

Vinderen findes ved lodtrækning, medmindre andet er angivet. Hvordan vinderen kontaktes med henblik på udlevering af præmien,
fremgår også af den specifikke konkurrence.

Har vinderen ikke svaret inden 5 hverdage efter, at vinderen er blevet kontaktet af LAURIE, forbeholder LAURIE sig retten til at finde en ny vinder.

Når du deltager i konkurrencen, accepterer du samtidig, at LAURIE må kontakte dig vedr. udlevering af præmien.

LAURIE forbeholder sig ret til at offentliggøre fornavn på vinderen af konkurrencen på det pågældende medie.

6) Yderligere bestemmelser

LAURIE forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt at ændre eller tilbagekalde konkurrencen, såfremt der opstår omstændigheder, der kræver dette, uden at deltageren kan rejse nogen form for krav mod LAURIE.

Præstationer i forbindelse med deltagelse i en konkurrence er LAURIEs ejendom og må ikke overgives til tredje part, medmindre andet er aftalt.

Konkurrencen er underlagt dansk lovgivning. Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med konkurrencebetingelserne, skal
indbringes for Danmarks Domstole eller et relevant og kompetent klagenævn.

LAURIE er uden ansvar for evt. forkert udleverede præmier som følge af snyd.

Konkurrencen er ikke arrangeret i samarbejde med andre, medmindre andet er angivet.

7) Persondatapolitik

Deltagelse medfører behandling af dine persondata. Du kan læse mere om det i vores privatlivspolitik her